Χοιρινά

Στομάχι

 • pig-stomach
 • description

Γλώσσα

 • pork-tongue
 • δεσψριπτιον

Ουρές

 • pork tail

Πόδια

 • pork-feet-2

Λίπος

 • pork-fat
 • ….

Κεφάλι

 • pork-head

Μοσχάρι

Λίπος

 • veal-fat

Στομάχι

 • stomaxi beef

Πόδια

 • podia beef

Πόδια

 • podi beef

Πόδια Καπνιστά

 • podia beef kapn

Γλώσσα

 • glossa beef

Αυτιά

 • autia beef

.

Προβατο

Έντερα(περιβλήματα)

 • sheep-casings